OCEANA: Waarom willen we neurowetenschappen naar de klas brengen?

HUIDIGE SITUATIE

Nieuwe technologische ontwikkelingen maken dat onze samenleving snel verandert. Tegenwoordig consumeren we graag snelle en aantrekkelijke prikkels. Leraren hebben steeds meer moeite om de aandacht van hun leerlingen vast te houden tijdens de les.

Veel scholen vragen zich af hoe ze de aandacht en het leerproces van hun leerlingen kunnen verbeteren. Er ontstaan samenwerkingsverbanden tussen scholen, educatie-experts, onderzoekers, en onderwijzers met innovatieve lesmethoden (bijvoorbeeld Francois Taddei of Stanislas Dehaene) om een beter begrip te krijgen over leerprocessen en om stijlen van lesgeven te evalueren.

Als onderdeel van deze benadering werken wij van OCEANA aan vragen zoals:

Hoe kunnen we het leren en de concentratie van leerlingen optimaliseren, vooral van leerlingen die last hebben van de omstandigheden van deze moderne tijd?

Welke veranderingen moeten we doorvoeren om lesstrategieën te optimaliseren, ten goede van zowel leerlingen als leerkrachten?

INPUT VANUIT DE NEUROWETENSCHAPPEN

Vandaag de dag worden deze educatieproblemen steeds meer onder de loep gelegd. In en tussen de sociale, cognitieve, en neurowetenschappen worden studies uitgevoerd waarin oplossingen voor de huidige uitdagingen in educatie worden gezocht. Natuurlijk zijn er geen simpele oplossingen voor deze problemen, maar wetenschappelijke bevindingen kunnen een bijdrage leven door inzicht te geven in welke onderwijsmethoden wel en niet werken. Deze bevindingen kunnen ook de politiek en onderwijzers informeren over de beste richting voor het onderwijs. Over het algemeen is er meer samenwerking nodig tussen onderzoekers en onderwijzers.

Er zijn veel hersenfuncties betrokken bij hoe we leren, waaronder aandacht, het geheugen, emotieregulatie, motivatie, en omgaan met stress. Het ligt voor de hand dat deze functies ook een invloed hebben op iemands welzijn op school. De wetenschap, met name de cognitieve wetenschap, kan hier een grote bijdrage leveren. Onderzoekers hebben al verschillende voorstellen gemaakt die educatie en het leerproces kunnen ondersteunen, gebaseerd op wetenschappelijke studies. Een voorbeeld is het benadrukken van het belang van slaap voor het consolideren van nieuwe informatie.

Helaas kost het tijd om bevindingen uit neurowetenschappelijk onderzoek te vertalen in verbeterde lesmethoden. Hier bij Cogni’Junior en aanverwante projecten is het doel om zulke lesmethoden te ontwikkelen en te testen. Ook evalueren wij lesmethoden die claimen gebaseerd te zijn op neurowetenschappelijke kennis om vast te stellen welke van deze claims waar zijn en welke van deze methoden eigenlijk niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Uiteindelijke hopen we wetenschappelijk onderbouwde lesmethoden te promoten en educatie te verbeteren voor toekomstige generaties.

Wij baseren ons op onderzoek dat het volgende aantoont:

  • leren over het brein en het leerproces heeft een positief effect op academische resultaten: Dekker & Jolles, 2015; Paunesku et al., 2015; Claro & Dweck 2016
  • de regulatie van stress en emoties speelt een rol in het ontwikkelend brein: Hedges & Woon, 2010
  • een goed begrip over hoe aandacht, executieve functies en emoties werken, en hoe deze kunnen worden gereguleerd, heeft een impact op socio-emotionele vaardigheden en zelfs op de verdere loopbaan: Diamond, 2010, 2011; Schonert-reichl et al., 2015; Deheane, 2014, Houdé, schoolprogramma lopend in 2017