OCEANA: educatieve materialen

Designers, onderwijzers en onderzoekers zijn samengekomen in een multidisciplinair team om een “neuro-verantwoord” project uit te voeren: alle inhoud en hulpmiddelen worden wetenschappelijk gevalideerd door de teamleden.

The Teaching Kit: 3 doelen

Door gebruik te maken van wetenschappelijk bronmateriaal heeft het team een lespakket ontwikkeld. Dit lespakket kan gebruikt worden om kinderen neurowetenschappelijke kennis bij te brengen en hen te leren hoe deze kennis van toepassing is op hun eigen leven. De focus ligt op drie vaardigheden: waarnemen, begrijpen, en reguleren.

1) voorstellen

De meeste kinderen weten wel ongeveer wat een brein is en wat het doet. Het eerste doel van het OCEANA programma is om kinderen bewust te maken van hun huidige kennis over het brein en om hen aan te moedigen om vragen te stellen. Niet al hun huidige kennis zal wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarom werken we toe naar het overbrengen van wetenschappelijk kennis over hoe het brein functioneert. Dit wordt bereikt door middel van verhalen en activiteiten. De kinderen leren door interacties met andere kinderen en met hun leraren, door vragen te stellen en te delen met de klas. Hierdoor raken ze geïnteresseerd in de stof en leren ze logisch en creatief na te denken – ze worden zelf (heel) jonge onderzoekers!

2) begrijpen

We hebben speelse hulpmiddelen gecreëerd om kinderen wetenschappelijke kennis bij te brengen. Wetenschappelijke vocabulaire wordt geïntroduceerd door strips, verhalen en spelletjes, zodat het makkelijker geleerd wordt.

Leerkrachten worden aangemoedigd om het lezen interactief te maken.

We bieden de kinderen meer informatie aan dan ze nodig hebben. Dit draagt namelijk bij aan het begrip over de concepten, wat ervoor zorgt dat de kern van de boodschap beter in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. Wel is het belangrijk dat de leerkracht de belangrijke punten highlight.

3) reguleren

De teaching kit geeft kinderen oefeningen en praktische tips voor het reguleren van hun mentale processen zoals geheugen en emoties. Verschillende soorten oefeningen worden aangeboden, afhankelijk van het onderwerp dat wordt overgebracht. Al deze oefeningen zijn geselecteerd op basis van wetenschappelijke studies die hun effectiviteit aantonen. Leerkrachten worden geadviseerd om hun leerlingen aan te moedigen om ook buiten de lessen te oefenen.

De inhoud van de kit

De teaching kit heeft genoeg materiaal voor 11 sessies van minimaal 1 uur. Leerkrachten kunnen deze aanpassen zodat deze passen bij hun lesstijl. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de sessies op te splitsen in kortere delen. Het is ook mogelijk om de sessies in een andere volgorde te geven of om alleen die sessies te kiezen die de leerkracht belangrijk vindt.

In andere woorden: onze richtlijnen kunnen gezien worden als een menu; kies wat u aanspreekt!

In deze kit worden de volgende concepten behandeld:

  • stress
  • neurobiologie: hersencellen, de communicatie tussen deze cellen, wat betekent het om te “leren”?
  • cognitieve functies die te maken hebben met leren: geheugen, aandacht, inhibitie/controle, emoties
  • de behoeften van het brein: eten, slaap, sport enz.

Hiervoor gebruiken we het volgende:

 

  • een verhaal
  • stripverhalen (11)
  • spelletjes (4)
  • interactieve activiteiten om te ontdekken
  • praktische activiteiten

Ons doel is dat kinderen, na het afronden van dit programma, een hoog niveau van neurowetenschappelijke kennis hebben en in staat zijn om deze kennis toe te passen en het in te zetten in verschillende oefeningen.

Charlotte Cherel’s objecten
In deze kit includeren we hulpmiddelen die gecreëerd zijn door Charlotte Cherel, een jonge designer die met ons heeft gebrainstormd en die ons heeft geadviseerd. Deze hulpmiddelen hebben interessante eigenschappen voor gebruik in scholen en kunnen bij bepaalde oefeningen ingezet worden. De materiele eigenschappen van deze hulpmiddelen maken dat het kind onmiddellijk sensorische feedback kan ervaren
1 – FIGUUR – een representatie van een menselijk lichaam kan gebruikt worden voor de oefening “lichaamsscan”. De kinderen sluiten hun ogen en gaan over de representatie om te volgen waar in hun eigen lichaam ze moeten focussen.

2 – STEEN – een steen met thermosensitieve eigenschappen verkleurt door aanraking. Een kind dat een overweldigende emotie beleeft (of het nu blijdschap, boosheid of droevigheid is) kan de steen tussen zijn of haar handen houden alsof hij of zij de emotie in de steen stopt. Het veranderen van de kleur van de steen stelt de overdracht van de emotie voor.

3 – DRIEHOEK – lichaamsontspanning: kinderen vinden het vaak lastig om te begrijpen wat het betekent om te ontspannen, rust te vinden, of stil te zitten. Ze kunnen de driehoek op hun knieën of buik leggen. Als ze zich dan ontspannen wordt de driehoek, die gemaakt is van semi-flexibel materiaal, zachter door hun lichaamswarmte. Het kind kan zijn/haar emotionele beleving projecten op deze fysieke verandering.